Enver-Mehe-Brkic, hydrogeological research of mineral and drinking waters, BiH
Voda je čudo! I izvor i osnov života!

"MUŠKA VODA" kod KLADNJAPosjetitelj stranice je iz:    us

 //enver-brkic-hidrogeolog.page.tl/-g-MU%26%23352%3BKA-VODA-g---kod-KLADNJA.htm

 

                        "MUŠKA VODA" KLADANJ       

            
  Poštovani,    

               Mineralno „Muško“ ili „Pašino“ vrelo na planini Konjuh je poznato od davnina kao ljekovito izvorište koje zdravstveno povoljno utiče na više vitalnih funkcija. Zbog toga se oduvijek razmišljalo o mogućnosti njegovog zahvatanja i distribuiranja do većeg broja korisnika kojima bi ova voda bila od pomoći u rješavanju zdravstvenih tegoba. Tako je već davne 1968. godine došlo do prvog ozbiljnijeg pokušaja kaptiranja i industrijskog korištenja ovog izvorišta. Kao prvi investitor i (tada "društveni") vlasnik izvorišta „Pašino vrelo“ ili vrela „"Muška voda"“ pojavio se „Rudnik magnezita u osnivanju“ sa sjedištem u Kladnju, koji je po ugovoru angažovao firmu „Komunalni inženjering“ iz Sarajeva da uradi Projekat i izgradi vodovod od izvorišta "Muška voda" do sabirnog rezervoara na nižoj koti. Namjera investitora je bila da se na području sabirnog rezervoara izgradi punionica ove vode, ali do realizacije tog projekta nije došlo. Iz sabirnog rezervoara zapremine 80 m3 voda je autocisternama odvožena u pogone Tuzlanske „Mljekare“ gdje je vršena obrada i flaširanje ove vode. "Muška voda" je punjena u staklene boce od 0,5 i 1,0 litar te distribuirana u domaću i inostranu komercijalnu mrežu.Vodovod „Pašina voda“ ili "Muška voda" započinje od kaptaže glavnog izvora na koti oko 832 mnv, na jugoistočnoj padini brda Jastrebić sa najvišom kotom 1098 mnv. U početku se  namjeravalo kaptirati samo glavno vrelo „Muške vode“, ali se broj kaptaža tokom izvođenja radova povećao na ukupno 6 tj. na skoro sve izvore u ukolini Glavnog vrela. Razlog za ovo je najvjerovatnije bila činjenica da se projektovanju i izgradnji vodovoda pristupilo na osnovu  nedovoljno pouzdanih podataka o kapacitetu izvorišta i, kako to obično biva,bez neophodnih prethodnih dugoročnijih istraživanja. 
 

  

 

                   Prema informacijama iz tekstualnog dijela ovog projekta vidi se da su hidrogeološka istraživanja ovog izvorišta vršena paraleno sa izvođenjem radova na izgradnji objekata vodovoda (prof. R.Jovanović, dr.  Prof. Ž.Pavlović i prof.dr. M.Ciglar). Povoljna je okolnost da su i radovi na izgradnji vodovoda i istražni radovi izvođeni u ljetnom periodu 1968.godine tj. u periodu hidrološkog minimuma. Podaci o minimalnom kapacitetu zahvaćenih izvorišta vrlo su pouzdani i mogu se i danas koristiti s obzirom na činjenicu da je 1968 godina reprezentativna u pogledu minimalnih padavina na ovom prostoru, u posmatranom periodu od 10 godina (1967. – 1976.). Izgradnjom vodovoda je kaptirano ukupno 6 izvora sa ukupnim kapacitetom zabilježenim u sušnom periodu periodu 1968.godine koji je iznosio  0,22 lit/sec.

                 Danas je malo poznato kakvi su stvarni komercijalni efekti ranijeg poduhvata sa "Muškom vodom" realno bili, ali je nesporna činjenica da se ova voda nalazila na komercijalnom tržištu više Evropskih zemalja. O tome najreječitije svjedoče priložene fotografije tadašnje prve etikete i komercijalnog pakovanja ove vode za vanjska tržišta. 

 
Proizvodnja i distribucija ove vode je naglo prestala, prema pričanju, zbog poremećenog bakteriološkog kvaliteta odnosno sanitarne neispravnosti nekih uzoraka vode koji su bili na tržištu.  Ovo je najvjerovatniji razlog zbog činjenjice da je izvorska voda transportovana autocisternama bez tada odgovarajuće tehnike i obrađivana u pogonima za preradu mlijeka, na lokalitetu distanciranom više od 50 km od izvorišta što je bio vrlo zahtjevan problem. Bilo kako bilo interes za „Muškom vodom“ još uvijek nije prestao tako da se pokušaji njenog kvalitetnog zahvatanja, flaširanja i distribucije, ovim istraživanjima nastavljaju.
 

                 To je potvrđeno najnovijom činjenicom da je, nakon provedenih detaljnih istraživanja prikazanih u priloženom Elaboratu i njihovom verifikacijom kod nadležnog Federalnog ministarstva, preduzeće "Muška voda" d.o.o. Kladanj dobilo koncesiju na eksploataciju u narednih 30 godina što je utvrđeno zaključenim ugovorom o koncesiji. Više u posebnom tekstu na podstranici.http://www.rtvtk.ba/v2/arhiva/81-world/europe/24717-preduzee-qmuka-vodaq-sa-resornim-kantonalnim-ministarstvom-potpisalo-ugovor-o-koncesiji
 


Today_visits: 5

Total_visits: 13379

Total_hits: 27270


 
     
               
 

Neki rezultati hidrogeoloških istraživanja u mojoj profesionalnoj karijeri, do penzionisanja i dalje.