Enver-Mehe-Brkic, hydrogeological research of mineral and drinking waters, BiH
Voda je čudo! I izvor i osnov života!

1987- 2008. Korištena oprema, software i teorija


 


Poštovani,

U okviru hidrogeoloških  istraživanja  i interpretacije njihovih rezultata na ovoj stranici i njenim podstranicama, korištena je u ono vrijeme dostupna najsavremenija oprema i software sa maksimalno mogućom automatskom obradom podataka. Tu opremu je povezivao, u to vrijeme moćan IBM  laptop 150 MMX, pogodan kako za kancelarijski tako i za terenski rad. Osim vlastite Li baterije mogao se priključiti i na bilo koji (udaljeni) samostalni ili auto-akumulator napona 12 V.   Laptop je regularno uvezen, ocarinjen i sa licenciranim operativnim sistemom Windows 95 i 98 SE. Kao što se sa priloženih fotografija vidi opremljen je sa svim neophodnim interfejsima za prikupljanje i slanje podataka (dial-up, LAN i infrared komunikacija), LPT, serijski i paralelni portovi, CD ROM i floppy disk. S obzirom na izvorni kvalitet opreme sve je i danas u fukciji.

Terenski dio opreme za prikupljanje podataka o promjenama nivoa vode u bunarima ili pritiska vode u mreži (cjevovodu) se sastoji od autonomnog Water level Logger-a, sa priključnim  kablom za povezivanje sa Laptopom, radi povremenog preuzimanja snimljenih podataka i licenciranog
"EZ-PC Datalogger" software-a . Osim ovog loggera, ponekad je korišten i set  električnih sondi za prikupljanje podataka o promjenama pH vrijednosti, temperature, el. provodljivosti i izdvojenog kisika u  vodi.  I ove sonde (senzori) su prikazani na priloženim fotografijama...i sve je i sada ispravno. Water level Logger i ove sonde, sa pomenutim software-om su, takođe, regularno nabavljeni od firme Global Water iz USA. 

Kancelarijska automatska obrada i interpretacija prikupljenih hidrogeološih podataka je, uglavnom, rađena uz pomoć licenciranog software-a za proračune na pojedinačnim bunarima (Single Well Solutions), po svim do tada poznatim stručnim metodama i prema originalnom uputstvu u prilogu. Software je nabavljen od firme Streamline iz USA.


a ovo je prvi u struci korišteni kompjuter iz 1987.godine...

  

Neki rezultati hidrogeoloških istraživanja u mojoj profesionalnoj karijeri, do penzionisanja i dalje.