Enver-Mehe-Brkic, hydrogeological research of mineral and drinking waters, BiH
Voda je čudo! I izvor i osnov života!

1997. "Tuzlanski kiseljak Mg++", Prezentacije

 
      "Tuzlanski kiseljak Mg++" 
                      Promotivne aktivnosti od 1997. - 2002.god


Poštovani,

Promotivne aktivnosti na marketinškom predstavljanju ove mineralne vode sa posebnim akcentom na otkriveni povećani sadržaj jona magnezija Mg++  kao komparativne prednosti nad ostalim sličnim mineralnim  vodama na tržištu su započele odmah po uspješnoj izradi istražno-eksploatacione bušotine IEB-1, decembra 1997.godine, na lokalitetu Galušići u okolini grada Tuzla. U sklopu tih aktivnosti je urađen i ovaj prvi marketinški prospekt  1999.godine, na bosanskom jeziku  u organizaciji autora ove stranice i tadašnjeg direktora Pivare Tuzla d.d. Preveden je i odštampan na engleski, njemački i arapski jezik. 

Mineralna voda "Tuzlanski kiseljak Mg++" je uspješno predstavljena stručnoj i medicinskoj javnosti učešćem i prezentacijom uzoraka vode na 8. Internacionalnom Simpozijumu o magnezijumu, održanom u oktobru 1997. godine na Kritu u Grčkoj i na 6. Evropskom Kongresu o magnezijumu, održanom u maju 1998. godine u Budimpešti, Mađarska. Na oba ova međunarodna stručna skupa kao i kroz brojne druge direktne međunarodne kontakte ova voda je izuzetno dobro prihvaćena što je bila potvrda i velika podrška nastojanju da se animira šire tržište za plasman ove vode.

U prospektu su prikazane i navedene skoro sve do tada poznate i objavljene stručne informacije o prirodi magnezijuma u ovoj mineralnoj vodi i njegovom uticaju na život i zdravlje ljudi.

    
 

 

 

 


Neki rezultati hidrogeoloških istraživanja u mojoj profesionalnoj karijeri, do penzionisanja i dalje.