Enver-Mehe-Brkic, hydrogeological research of mineral and drinking waters, BiH
Voda je čudo! I izvor i osnov života!

2016. Galerija slika sa izvorišta " Toplice"

             GALERIJA FOTOGRAFIJA SA IZVORIŠTA "TOPLICE" KOD ŽIVINICA


Poštovani,


u prilogu su fotografije sa izvorišta "Toplice" nastale prije istraživanja za vodosnabdijevanje, tokom istraživanja i izrade bunara za vodosanabdijevanje do danas.


 

1. Prije istraživanja za vodosnabdijevanje 
 
2. Tokom istraživanja za vodosnabdijevanje


  

  
 
 

Prethodne istražne bušotine sa ugrađenom pijezokonstrukcijom
Izrada bunara i ugradnja bunarske konstrukcije
Probno crpljenje izgrađenog bunara


 
 Donji lijevi zub Mamuta - fosilni ostatak iskopan sa dubine od cca 4 m
u izvorištu "Toplica", tokom radova 1980.godine


3. Nakon zahvatanja za vodosnabdijevanje i danasAutor Projekta zahvata izvorišta "Toplice" i vlasnik ove webstranice

 


  Abadžića mlin na rječici Toplici koja potiče od viška vode sa vrela Toplica" uzvodno
 Neki rezultati hidrogeoloških istraživanja u mojoj profesionalnoj karijeri, do penzionisanja i dalje.