Enver-Mehe-Brkic, hydrogeological research of mineral and drinking waters, BiH
Voda je čudo! I izvor i osnov života!

2019. PREZENTACIJA SLIVA RIJEKE SPREČE


                


                 Poštovani, 

  

               U sklopu inicijative za sagledavanje i utvrđivanje stanja sliva rijeke Spreče sa pritokama i prioritetnih ciljeva za njegovo uređenje u skladu sa aktuelnim potrebama lokalnih zajednica (općina) u njegovim granicama i njegovom prilagođavanju savremenim ekološkim standardima urbanog i privrednog razvoja, održan je 12.03.2019. godine inicijalni sastanak predstavnika zainteresovanih općina u organizaciji Kantonalne privredne komore Tuzla. Sa zadovoljstvom sam prihvatio poziv za češće na tom inicijalnom sastanku za koji sam pripremio i kratku prezentaciju koja je u prilogu. Cilj ove inicijative je da se okupe svi zainteresovani i odgovorni za sve lošije stanje voda u ovom slivu i zajedno pokrenu rješavanje brojnih manjih ili većih prioritenih problema koji utiču na stanje u ovom slivu, po već postojećim i usvojenim ili novim tehničkim rješenjima kao i da se svi zajedno angažuju, preko nadležnih organa i institucija u državi BiH, na pribavljanju neophodnih sredstava za njihovu realizaciju. 
 


 


 


 


 


 


Neki rezultati hidrogeoloških istraživanja u mojoj profesionalnoj karijeri, do penzionisanja i dalje.