Enver-Mehe-Brkic, hydrogeological research of mineral and drinking waters, BiH
Voda je čudo! I izvor i osnov života!

Aero klub Tuzla i KK Jedinstvo TuzlaPosjetitelj stranice je iz:    us

//enver-brkic-hidrogeolog.page.tl/Aero-klub-Tuzla-i-KK-Jedinstvo-Tuzla.htm     

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=smTZk-v_UYs&ar=1574009001062

https://youtu.be/9WnscXj9kPs


       
  
Poštovani,
 
moj prvi, najmlađi i najdraži hobi (sport) bilo je jedriličarstvo...a počelo je sa članskom kartom... 


            

 Članska karta aerokluba iz kojeg je nastao  "Aeroklub Tuzla"  
    
                                                                                                                             
             

          

Jedrilica "Libis 17"  na kojoj sam završio obuku za pilota jedrilice  
 

 

Upravno i nastavno osoblje obuke u Livnu 1966.g i ja u pozadini...
 
                      


    
              
       
Zvonko i Enver pored  trenažnih jedrilica "Bebica"         Dio eskadrile u Livnu 1966.g 

 

Eskadrila u punom sastavu sa nastavnikom  Saračevićem

 

Eskadrila sa kompletnim nastavnim osobljem, Livno 1966.g

..............................

A onda je uslijedila Banjaluka i obuka za motorno letenje...1967.godine... (slike preuzete
sa website-a Aerokluba Sarajevo) sa linka u prilogu:

https://www.aeroklub-sarajevo.ba/Raja001-050.htm


Avion Tipa "Aero-3" na kojem smo završili obuku
Eskadrila motornih pilota "Vrabac", karikatura-Banjaluka 1967., aerodrom Zalužani
Eskadrila motornih pilota, Banjaluka 1967. aerodrom Zalužani
Eskadrila motornih pilota, Banjaluka 1967. aerodrom Zalužani


   
  
Nastavnik Borovac i Cikota, Enver,...          Zvonko i Milan Princip stoje, Enver leži

Eskadrila motornih pilota sa nastavnikom Borovcem Safetom...

.......................
Onda je uslijedio višegodišnji prekid u radu u aeroklubu radi odlaska na studije.....
........................

Tokom 2007.godine, nakon puno godina, imao sam čast učestvovati u radu Kluba
i Predsjedništva "Aerokluba Tuzla" i biti jedan od njegovih Predsjednika u nizu...
Bilo je
to u povodu Organizacije obilježavanja jubillarne 60-godišnjice Aerokluba 1947. - 2007.                                  
            


                
Organizacija je bila izuzetno dobro posjećena i prihvaćena kako od strane  aktuelnog članstva i simpatizera Kluba tako i skoro svih poznatih živih bivših članova Aerokluba koji su došli sa raznih strana svijeta da se vide. Bilo mi je veliko zadovoljstvo i čast učestvovati u organizaciji i doprinijeti proslavi tog jubileja. O ovom jubileju je tom prilikom odštampan i Bilten 60.-njeg rada ovog kluba kao pravnog sljednika nekadašnjeg Aerokluba "Zdravko Smolej" Tuzla. Dodijeljene su i zaslužene Plakete,Zahvalnice i značke...Bilten je ukratko prikazao istorijat 60.-njeg rada.


 


Tokom proslave održan je i tradicionalni aero-reli sa takmičenjem pilota jedriličara
    Slike sa aero-relija u povodu 60.-njeg jubileja, sportski aerodrom "Jeginov Lug"

                     


 
Sa otvaranja aero-relija, moj pozdravni govor kao Predsjednika Aerokluba,  učesnicima i gostima
 
 Sa otvaranja aero-relija, pozdravni govor načelnika Grada Tuzle, Jasmina Imamovića, učesnicima i gostima


 

Članstvo Kluba, gosti i simpatizeri prate reli takmičenje

 
                                     Članstvo Kluba, gosti i simpatizeri prate reli takmičenje

Danas "Aeroklub Tuzla" ima izuzetno dobro organizirano i motivirano članstvo, kompaktno i sposobno rukovodstvo entuzijasta, volontera i profesionalnih kadrova.  Oni uspijevaju da, kao udruženje građana, u tržišnim uslovima i uz skromnu budžetsku podršku, održavaju život i rad kluba na visokom nivou kvaliteta i siigurnosti, vrše obuku novih pilota, nabavljaju letačka sredstva itd. Rad, trud, odricanja i rezultati  vrijedni poštovanja i svake podrške! Brojnost učesnika, gostiju i mladi simpatizera Kluba je pokazala da je pred ovim klubom svijetla perspektiva.
...............................


Moja druga velika ljubav i hobi (sport) bila je košarka i Košarkaški klub "Jedinstvo" Tuzla


Od 1977. - 1983. član Predsjedništva KK "Jedinstvo" Tuzla i Predsjednik ženske košarke
(period u kojem su počinjale svoje karijere...Mara Lakić, Razija Mujanović, Rada, Ranka i dr.) 


 

 
Tada nerazdvojna ekipa: Enver, Miki, Dugonja, Kosta, Mirso, Omer, Slobodan....1980.godina


 

 
Uprava gostujuće  poljske košarkaške ekipe i Enver, Hilmo, Mirso, Meho...


 

 
Gostujuća ekipa košarkašica  iz Poljske....
 


 I NARAVNO PČELE I PČELARSTVO...  


 


Hobi od 1989.g
 
 

 

Proljece, Zates  2015.

Paljevina pčelarnika od strane NN lica 27/28.10.2015.

Nakon obnove na istom mjestu, proljece i jesen  2016.

  
....nastavlja se....
 


    
                        
 


 
 
      
 

 


Neki rezultati hidrogeoloških istraživanja u mojoj profesionalnoj karijeri, do penzionisanja i dalje.