Enver-Mehe-Brkic, hydrogeological research of mineral and drinking waters, BiH
Voda je čudo! I izvor i osnov života!

SUDSKA VJEŠTAČENJA                       
                      
Poštovani,  

  

                         U okviru  svoje radne karijere od punih 40 godina, skoro od samog početka daleke 1974.godine, imao sam priliku da, po nalozima ili Rješenjima sudova, u svojstvu sudskog  vještaka, učestvujem i izrađujem stručne nalaze i mišljenja iz oblasti hidrogeologije i geotehnike. Nakon rata, tačnije od 1996. godine sam, po Rješenju Federalnog Ministarstva Pravde, stalni sudski vještak za pomenutu oblast.
                       U pomenutom periodu sam uradio veliki broj stručnih vještačenja pred sudovima tadašnjeg Višeg, a današnjeg Kantonalnog suda Tuzlanskog  kantona. I danas, kao penzioner, odgovaram na zahtjeve sudova  i vršim stručna vještačenja sa izradom propisanih stručnih nalaza i mišljenja od kojih sam jedan broj, kao specifične stručne primjere, postavio na ovu podstranicu. 
                           


Neki rezultati hidrogeoloških istraživanja u mojoj profesionalnoj karijeri, do penzionisanja i dalje.