Enver-Mehe-Brkic, hydrogeological research of mineral and drinking waters, BiH
Voda je čudo! I izvor i osnov života!

1999. Report "Eagle base" airfield waterpoint - Tuzla


REVITALIZATION OF WATER WELL No:2
"EAGLE BASE" AIRFIELD - WATERPOINT
Final hydrogeological report
Poštovani,


Ovaj Hidrogeološki izvještaj o revitalizaciji  bušeng bunara B-2 u  sklopu sistema vodosnabdijevanja aerodroma kod Tuzle sam, kao spoljni stručni saradnik,  uradio u okviru hidrogeoloških  radova na revitalizaciji više bušenih bunara na istoj lokaciji za potrebe vodosnabdijevanja ove SFOR baze u blizini Tuzle, a na osnovu Ugovora između firme BROWN & SERVICES  i  firme "Geotehna" Tuzla, 1999.godine.
nedostaju 3 priloga na kraju....

Neki rezultati hidrogeoloških istraživanja u mojoj profesionalnoj karijeri, do penzionisanja i dalje.